IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

by administrator - 01 Sep 2021 74 Views
IMG

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา 13.00 น