IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

by - 27 May 2022 49 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอธิการบดี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)ให้รับโล่ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงาน/ องค์กร/ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565