กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

administrator 2021-09-01 14:20:07 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา 13.00 น

ข่าวน่าอ่าน