กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

administrator 2021-08-25 09:21:39 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี  ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวน่าอ่าน