กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 , 11 , 12 /2563

administrator 2020-09-28 12:01:29 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 , 11 , 12 /2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวน่าอ่าน