ศาลปกครองยกฟ้อง : กรณีที่อาจารย์ฟ้องเรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่จัดให้เป็นผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร

administrator 2020-06-30 10:16:07 ศาลปกครองยกฟ้อง : กรณีที่อาจารย์ฟ้องเรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่จัดให้เป็นผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร

ข่าวน่าอ่าน