กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7,8,9/2563

administrator 2020-06-01 09:16:14 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7,8,9/2563

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 13.00 น

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 27  สิงหาคม พ.ศ. 2563   เวลา 13.00 น

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563   เวลา 13.00 น

ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวน่าอ่าน